2005-11-12

La distro de les escoles


Ja hi ha una cosa que desaprovo de la famosa distribució de GNU/Linux que s'introduïrà a les escoles catalanes properament. Segons que ha trascendit a LaFarga.org, l'escriptori que s'ha elegit és el Gnome. El que no m'explico és per què s'ha d'elegir un escriptori. D'acord que s'hagi d'elegir una distribució perquè els tècnics vegin tots els ordinadors més o menys iguals, però les feines importants s'haurien de fer per línia de comandaments, per tant l'escriptori trobo que hauria ser de lliure elecció.