2007-12-16

PL als sistemes de votació electrònica

La Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) del Brasil ha suggerit la adopció d'un sistema operatiu basat en programari lliure, adaptat per a les urnes electròniques i que serà propietat de la Justiça Eleitoral. La intenció és de facilitar l'auditoria del sistema operatiu per part dels interessats en certificant que tots els sistemes són fiables i segurs, disminuir els costos d'adquisició de noves urnes electròniques.

I és que no es pot fer una auditoria amb un sistema operatiu del qual no es facilita el codi!