2007-03-08

Moure grans quantitats de dades

Com fer per a moure grans quantitats de dades com les que es generen quan es treballa en investigació biològica, de l'ordre de 120 Terabytes?

Amb Internet no és viable perquè la velocitat disponible no és l'adequada per a aquesta finalitat. Google ha iniciat un programa, de moment no és públic per a tothom, que recorre a mètodes més clàssics: agafen un aparell carregat de discos durs, el porten allà on s'han de copiar les dades, llavors el recullen, en fan còpies i les reparteixen als interessats. Ells s'en fan còpia també, ja que es tracta de documentació de domini públic o alguna llicència Creative Commons, i garanteixen que tot es desa en formats oberts.